Testa först - köp sedan

Innan ni köper programmet kan ni kostnadsfritt testa det i sin helhet, så att ni vet vad ni får för pengarna.

Denna demodatabas är fylld med exempeldata med fiktiva personer där ni kan klicka runt för att få en känsla för hur hanteringen går till. Prova gärna att ändra och lägga till medlemmar. Databasen återställs varje dygn, så inget ni gör kommer att finnas kvar till nästa dag.

Logga in till demoversionen