Prislista

Vi har valt att sätta licenskostnaden per cyklande/medverkande par (1 licens = 1 par). I ert fall som administratörer, betalande medlemmar i festen. I snitt kommer det att bli en kostnad på ca 15 kr per par på festen. Med andra ord kostar programmet egentligen ingenting för den som planerar festen, se det som en administrativ kostnad som deltagarna själva bekostar.
Licensen är giltlig i ett (1) år från inköpsdatum.

Obegränsat med medlemmar

I alla licenssteg ingår obegränsat antal medlemmar i databasen.
Planeringsverktyget är begränsat till den storleken ni väljer på licensen.
Ni kan börja med den storlek som passar er fest bäst och utöka antalet licenser när/om er fest växer.

Licenssteg

Ni kan köpa licenser i följande steg:
12, 24 eller 36 licenser för en kostnad av 15 kr/licens.
51 licenser kostar 750 kr och varje steg om 12 licenser därefter kostar 150 kr.

Exempel:
24 licenser = 360 kr
63 licenser = 900 kr

Utöka när festen växer

Ni kan när ni vill uppgradera med fler licenser under er licenstid.